Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы (Бұдан әрі Басқарма) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі №355 Бұйрығының (Бұдан әрі-Бұйрық) «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары» талаптарына сәйкес білім беру ұйымдарындағы қамқоршылық кеңестердің талапқа сай құрылуын қамтамасыз ету, білім саласындағы қамқоршылық кеңестің өкілеттігін жүйелеу мақсатында 5-тарау (Қамқоршылық кеңестің жұмысын тоқтату) 30-тармағы 1) тармақшасы (тиісті саланың уәкілетті органының немесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органдардың бастамасы бойынша) Қазығұрт ауданы «№11 колледж» Коммуналдық Мемлекеттік Қазыналық Кәсіпорнында қамқоршылық кеңесі таратылды.
Сонымен қатар, қамқоршылық кеңестерге Бұйрыққа сәйкес өкілеттілігі бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді.
Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области (далее-Управление) в соответствии с требованиями Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №355 (далее-приказ) «типовые правила организации работы попечительского совета в организациях образования и порядка его избрания» обеспечивает адекватное формирование попечительских советов в организациях образования, обеспечивает в целях систематизации полномочий попечительского совета подпункт 1) пункта 30 Главы 5 (прекращение деятельности Попечительского совета) (по инициативе уполномоченного органа соответствующей отрасли или местных исполнительных органов в области образования) упразднен попечительский совет в Коммунальном государственном казенном предприятии «колледж №11» Казыгуртского района. Кроме того, в соответствии с приказом в попечительские советы проведена разъяснительная работа по полномочиям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *