«Жас Сарбаз»

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымында«Жас Сарбаз» әскери-патриоттық клубының жұмысын ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

1. Жалпы ережелер

1.1 Осы Әдістемелік ұсынымдар(бұдан әрі — ұсынымдар) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымында «Жас Сарбаз» әскери-патриоттық клубын қалыптастыру және оның қызметін ұйымдастыру тәртібін айқындайды.

1.2  «Жас Сарбаз» әскери-патриоттық клубы (бұдан әрі – ӘПК) — патриотизмді, рухани-адамгершілік тәрбиені қалыптастыруға, әскерге шақыруға дейінгі жастағы жастардың Отанды қорғауға және әскери қызметке оң уәждемесін, сондай-ақ әскери оқу орындарына түсу үшін кәсіби-бағдарлық бағытты дамытуға ықпал ететін әскерге дейінгі жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу нысандарының бірі.

1.3 ӘПК қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының жастар саясаты саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, колледж Жарғысына және осы Ұсынымдарға сәйкес жүзеге асырылады.

1.4ӘПК қызметіне жалпы басшылықты және үйлестіруді Бастапқы-әскери және технологиялық даярлық оқытушысы (бұдан әрі ­- ӘПК басшысы) жүзеге асырады.

1.5 Жұмыс жоспары, клуб қатысушыларының тізімінӘПК басшысының ұсынысы бойынша колледж басшысының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары бекітеді.

1.6 ӘПК-тің өз туы, ұраны, гимні, рәмізі, киім нысаны(тудың, ұранның, әнұранның, рәміздің сыртқы түрі мен мазмұны «Жас Сарбаз»республикалық балалар-жасөспірімдер қозғалысының өңірлік филиалымен (штабымен) келісіледі) болуға тиіс.

2. Әскери-патриоттық клубтың мақсаты мен міндеттері

2.1 ӘПК мақсатыөскелеңұрпақтыңбойындажоғарыазаматтықбелсенділікті, патриотизмді, рухани-адамгершілікдамудытәрбиелеу, Отаналдындажекетұлға мен жауапкершіліксезімінқалыптастыру, салауаттыөмірсалтыннасихаттаужәнежастарарасындаденешынықтыру мен әскери-қолданбалы спорт түрлерінтанымалетуболыптабылады.

2.2 Негізгіміндеттер:

адамгершілік және патриоттық тәрбие саласындағы мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;

жастарды әскери қызметке даярлауға жәрдемдесу;

әскери-қолданбалы спорт түрлерінің техникалық дамуы;

зияткерлік және дене белсенділігін дамыту, жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау;

Қазақстанның Әскери-тарихи мұрасын зерттеу және сақтау;

әскери-патриоттық тәрбие беру бойынша ӘПК базасында бұқаралық және ағарту жұмыстарын ұйымдастыру.

3. Әскери-патриоттық клубтың негізгі бағыттары

3.1. Қызметі жастарды әскери-патриоттық, рухани-адамгершілік және дене тәрбиесіне бағытталған ұйымдармен, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.

3.2 Мемлекеттің қорғаныс саласындағы рөлі туралы, елдің Қарулы күштері мен өзге де күш құрылымдары туралы түсінік қалыптастыру, Қазақстан Республикасын қорғау жөніндегі өзінің қасиетті борышын орындауға дайындық.

3.3 Тәрбиеленушілердің күнделікті өмірде қауіпсіз жүріс-тұрыс ережелерін меңгеруі, Төтенше жағдайлар мен төтенше жағдайларда (дүлей апаттар, авариялар, апаттар, қарулы қақтығыстар және т.б.) іс-қимылдарға дайындалуы бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру.

3.4 Әскери-техникалық мамандықтарды меңгеру процесінде көмек көрсету мақсатында Қарулы Күштердің түрлері мен тектерінің атыс қаруы мен жауынгерлік техникасы туралы түсінік қалыптастыру.

3.5Қазақстан тарихы туралы білімді қалыптастыру, өлкетану, мемлекеттің әскери-тарихи мұрасы.

3.6 Әскери-спорттық және жас армиялық ойындарды, жарыстарды, экскурсияларды, жорықтарды, көрсетілім қойылымдарын, көрмелерді өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру.

3.7 Қайырымдылық жобаларына, оның ішінде Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарына қатысушыларға,республиканың Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының ардагерлеріне қамқорлық көмек көрсету арқылы қатысу.

3.8 Студент жастарды шақыруға дейінгі даярлауды жақсарту.

3.9 «Жас Сарбаз» республикалық балалар-жасөспірімдер қозғалысының өңірлік филиалымен (штабымен), ішкі істер, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар органдарымен шақырылуға дейінгі жастардың азаматтық жауапкершілігін және патриотизмін қалыптастыру бойынша өзара іс-қимыл жасау.

4. Әскери-патриоттық клуб қызметінебасшылықету

4.1 Колледж директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары:

колледж аумағында ӘПК құру және қалыптастыру жұмысын ұйымдастырады;

оқушыларды патриоттық тәрбиелеу жоспарлары мен бағдарламаларын орындау бойынша педагогтардың қызметін үйлестіреді;

әскери-патриоттық іс-шараларды өткізу кезінде ӘПК қызметін бақылайды;

сыныптан тыс және мектептен тыс іс-шараларға, сынып сағаттарына, тәрбиелік іс-шараларға, ӘПК сабақтарына қатысады және талдайды;

өткізілетін іс-шаралардың бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде және интернет-ресурстарда жариялануын ұйымдастырады.

4.2 Клуб жетекшісі:

осы Ұсынымдарға сәйкес клубқа тікелей басшылықты жүзеге асырады;

жұмысжоспары мен кестесінжасайды;

әскерилендірілгенэстафеталар, ойындар, спорттықжарыстар, соғысжәнееңбекардагерлеріменкездесулерұйымдастыруға, мерекелерөткізуге, басқаұйымдарменбайланысорнатуғажауапбереді;

кеңестергеқатысады, ӘПК қызметітуралыесепбереді;

ӘПК мүдделерінбілдіреді.

5. Әскери-патриоттық клуб тәрбиеленушілерін қабылдау

және есепке алу тәртібі

5.1 ӘПК қатысушыларды қабылдау колледж студентінің өтініші негізінде жүзеге асырылады.

5.2  Қабылдау салтанатты жағдайда жүзеге асырылады.

5.3 Қатысушы ӘПК басшысының өтініші негізінде ерікті түрде ӘПК құрамынан шыға алады.

6. Әскери-патриоттық клуб қатысушыларының құқықтары мен міндеттері

6.1 ӘПК қатысушысы:

оқыту бағдарламасына сәйкес әртүрлі пәндер бойынша білім алу;

ӘПК өткізетін барлық іс-шаралар мен қызмет түрлеріне қатысу;

белгіленген тәртіпке сәйкес көтермелеулер;

ұсыныстар енгізу, клуб қызметіне қатысты мәселелерді еркін талқылау, ортақ шешім қабылдау кезінде өз пікірін ашық айту және қорғау;

басқа оқушыларды ӘПК жұмысына тарту;

өз қалауы бойынша ӘПК-дан еркін шығу.

6.2 ӘПК қатысушысы:

Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын, УТК Жарғысын, осы Ережені қатаң сақтауға;

клубтың барлық іс-шараларына белсенді қатысуға және бастама көтеруге;

ӘПК мақсаттары мен міндеттерін орындауға өз үлесін қосуға;

ӘПК беделіне қамқорлық жасау және оның қызметін насихаттау;

мектеп мүлкіне және материалдық-техникалық базаларға ұқыпты қарауға;

ӘПК-да белгіленген қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға, өз денсаулығына және басқа адамдарға зиян келтіруге жол бермеуге;

Қазақстанның Әскери-тарихи мұрасына құрметпен қарауға міндетті.

7. Әскери-патриоттық клубтың қызметін қамтамасыз ету

Колледж басшылығы клубтардың қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды, үй-жайларды (кабинеттерді), байланыс құралдарын, ұйымдастыру техникасын және басқа да қажетті материалдарды өтеусіз пайдалануға береді.